semantik
Makna Idiomatik - 18 Jun 2020

Pernahkah kalian membaca suatu ungkapan atau peribahasa? Ya, keduanya adalah kelompok atau gabungan kata yang menyatakan makna khusus pada suatu su...
Penamaan: Sebuah Proses Semantis - 07 May 2020

Apak...
Makna Leksikal dan Gramatikal - 31 Oct 2019

Di dalam ilmu makna (Semantik), istilah makna leksi...
Lebih Dekat Dengan Peribahasa - 27 Jun 2019

Teman-teman kenal dengan kalimat pada gambar? Yap, peribahasa! Tampaknya peribahasa saat ini sudah tak banyak digunakan lagi, tapi makna dari perib...