semantik
Makna Leksikal dan Gramatikal - 31 Oct 2019

Di dalam ilmu makna (Semantik), istilah makna leksi...
Lebih Dekat Dengan Peribahasa - 27 Jun 2019

Teman-teman kenal dengan kalimat pada gambar? Yap, peribahasa! Tampaknya peribahasa saat ini sudah tak banyak digunakan lagi, tapi makna dari perib...